چکیده:

اخیرا، شبکه های حس گر بی سیم مورد توجه بیشتری قرارگرفته اند ودرمسائل تجاری ونظامی  کاربرد وسیعی پیدا کرده اند.به دلیل محدودیت در قابلیت های محاسباتی وارتباطی، مسائل امنیتی زیادی پیش آمده که لازمست مورد توجه قرارگیرند. دراین مقاله ما چارچوبی انعطاف پذیردرزمینه مدیریت  امنیتی مطرح می کنیم که با ترکیب آن با روش های موجود اشکالات تحقیقات اخیر رفع می شود.در  WSNاین روش ازحملات

بوسیله ی استخراج داده ها واجرای هماهنگ طرح دفاع ازطریق سکوی کنترل ارزیابی می شود.ما چهارچوب مطرح شده را به منظور ارزیابی عملکرد آن در شبکه های حسگر پیاده کرده ایم .این تجربه نشان می دهد که روش ما می تواند نتایج رضایت بخشی به همراه داشته باشد.

10 صفحه ورد و 5 صفحه  انگلیسیpdf


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
23_742169_7772.zip291.3k

خرید و دانلود فایل