در این فایل word، با استفاده از روش SAW ، سه عنوان انتخاب شده و وزن دهی و امتیازدهی شده و با توجه به معیارها و امتیازها، عنوانی انتخاب گشته است.

این فایل کمک می کند که با روش SAW و نحوه ی وزن دهی و امتیازدهی آشنا شوید.

این فایل برای درس روش تحقیق و ... قابل استفاده می باشد.

در این فایل از جداول مختلفی استفاده شده است که باعث فهم بیشتر  می شود.

2 صفحه


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
saw_741320_7230.zip16.8k

خرید و دانلود فایل