20 صفحه

ورد

تاريخچه و معماري تپه حسنلو

 

 

 

مقدمه

يكي ديگر از دولتها و تمدنهايي كه دوران درخشاني از تاريخ اين سرزمين را پشت سر گذاشته اند، دولت ماننا مي باشد.اقوام ماننايي از 2 تا 3 هزار سال قبل از ميلاد در سرزمين هاي شمال غرب ايران زندگي مي كرده اند، ولي تشكيل حكومت آنها به قرنهاي 8 و 9 و 10 قبل از ميلاد مربوط مي شود. تاكنون چنانچه بايد و شايد در اراضي تحت تصرف دولت ماننا كاوش باستان شناسي - جز در تپه حسنلو- صورت نگرفته و كتيبه‌اي از شاهان اين دولت مكشوف نشده است. ماننا قديمي ترين دولت معتبري است كه در اراضي آذربايجان تشكيل گرديده و پژوهندگان سعي در تعيين حدود نسبي قلمرو آن كرده‌اند. عبدالحسين زرين كوب مي نويسد: "مقارن هزاره نخست، مخروطي از طوايف مهاجر و بومي - قفقازي و آريائي- به نام ماناي در نواحي جنوب شرقي درياچه اروميه تا حدود جنوب غربي خزر، مخصوصا بين حدود مراغه تا بوكان و سقز حكومت داشت كه اتحاديه آنها از يكسو بين اورارتو و آشور تعادلي به وجود مي آورد و از سوي ديگر بهانه ای براي برخورد خود آنها مي شد." پايتخت آنها قلعه و اركي بوده كه آثار مخروبه‌آن در تپه‌حسنلو در نزديكي هاي شهر نقده بر اثر حفاريهاي باستان شناسان از زير خاك پديدار گشته است.

موقعيت جغرافيايی تپه حسنلو
تپه باستاني حسنلو در 12 کيلومتري جنوب غربي درياچه اروميه و در 9 کيلومتري شمال شرقي نقده قرار دارد و به مناسبت نام دهکده مجاورش، حسنلو نام گرفته است. ارتفاع اين تپه بيست متر از بستر رودخانه گدار - که پاي آن جاري است- و قطر آن در حدود 250 تا 280 متر است.            


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
2_739336_2166.zip255k

خرید و دانلود فایل