23 اسلايد

•اختلال و اضطراب اجتماعی:
•نرخ شیوع :
•کامور بیریتی(بیماری های هم زمان)
•سبب شناسی:
•عوامل فورو شیمیایی:
•تشخیص و ویژگی های بالینی:
•تشخیص افتراقی:

تفاوت ها

•تشخیص افتراقی براساسDSM-5
•2.آگورافوبيا:
•3. اختلال وحشت زدگی:
•4.اختلال اضطراب تعمیم یافته(GAD)
•5.اختلال اضطراب جدایی :
•6.فوبیای خاص:
•7.سلکتیومیوتیسم:
•8.اختلال افسردگی عمده:
•9.اختلال بادی دیسمورفیک:
•10.اختلا دیلوژنال (باور راسخ اما غلط)
•11.اختلال طیف اوتیسم:
•12.اختلال شخصیت:
•13. سایر اختلالات روانی :
14.سایر عارضه های پزشکی
•15- اختلال نافرماني- چالش گري
•سير باليني و پيش آگهي
•درمان:
•داروهاي مؤثر عبارتند از:

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ezterab-ejtemae_707271_1343.zip686k

خرید و دانلود فایل